Spy apparatuur huren


Andere virtuele assistenten

Het bedrijf bestaat nog als zodanig maar ik geloof niet meer dat het bij de ASVA is. Die hele tegencultuur van drukkers heeft in Nederland vooral een politieke en veel minder een culturele achtergrond. Het was toen ook vrij eenvoudig om goedkoop redelijk functionerende machines op de kop te tikken. Die drempel om een bedrijf te beginnen was niet zo hoog, een paar duizend gulden en dan had je een knappe rotaprintmachine.

De opdrachtgevers stelden er ook niet zo veel eisen aan, dus je kon ook met betrekkelijk geringe middelen iets maken. Als je een produkt levert wat een ander aan je vraagt, dan vraagt die ander jou aan een norm te beantwoorden waarbinnen hij die opdracht uitgevoerd wil zien. In een tijd waarin iedereen alles ter hand neemt om maar te zien wat er in staat, is het ook helemaal niet nodig om dat smakelijk en ingewikkeld op te dienen, nee dan is het noodzaak om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk naar buiten te brengen.

Ik ben nog steeds van mening dat de meest simpele tekst belangrijker kan zijn dan het meest mooi vormgegeven boek. Je kan iets vreselijks origineels verwoorden zonder dat het goed gedrukt is. Je moet ook wel door die vormgeving heen kunnen kijken. Je kan duidelijk stellen dat als er geen vrije pers is, het ook een klote land is voor de meeste mensen om in te wonen, want dat verhult dan ook alles. Als de mensen de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te organiseren, zich uit te drukken, uiting te geven aan wat ze ontdekken of wat ze vinden dan draait de samenleving gewoon altijd beter.

Ik ben er heilig van overtuigd dat dat een van de belangrijkste zaken is waardoor de menselijke samenleving zich ontwikkeld. In schommelde het oplage cijfer van Provo nog tussen de twee en vierduizend om in tot een maximale oplage van In zakte dit weer tot een aantal van Buiten Amsterdam was dat in 17 plaatsen in de periode met een enkel blad dat nog tot in uitkwam.

In het totaal zijn ongeveer afzonderlijke nummers van provotijdschriften uitgekomen in de de periode Een voorbeeld hiervan is het door radicale scholieren gemaakte blaadje uit Aerdenhout dat een? De toenemende mechanisering en automatisering, de invloed van machines en computers, de ontwikkeling van de cybernetica zullen de wereld veranderen. De vijfdaagse werkweek zal, daar zijn alle deskundigen het over eens, een vierdaagse, driedaagse, tweedaagse, eendaagse werkweek kunnen worden. In had Constant die gedachten, die teruggrepen op Dada, het Franse surrealisme van voor de oorlog en de beweging van situationisten uit de vijftiger jaren, nog eens uitgewerkt in een uitgebreid artikel in het literaire tijdschrift Randstad onder de titel 'Opkomst en ondergang van de avantgarde': 'In haar streven nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen komt de jonge generatie in voortdurende in botsing met de versleten normen van de bestaande maatschappij'.

Constant verwijst dan naar 'het overal ter wereld optredende verschijnsel' van 'hipsters, teddy-boys, rockers, mods, halbstarken, blousons noirs, beatniks' en de 'stiljagi' uit de Sovjet Unie. Hij voorspelt dat deze 'massajeugd' door een niet in toom te houden 'dadendrang' in opstand zal komen en niet zal rusten voor de 'superstructuur' van de 'utilitaristische maatschappij' vernietigd is. Een 'grote non-stop-happening' wordt door hem verwacht die het 'tijdperk van de homo-ludens' zal inluiden.

Een jaar ervoor was er al een manifestatie met Constant Nieuwenhuys in Maastricht gehouden door de Artishock groep , die in die tijd het Limburgse schokte met presentaties van het werk van schrijvers als Simon Vinkenoog en beeldend kunstenaars als Pieter Engels. Uit deze kringen komt het aan Provo gelieerde blad Ontbijt op Bed voort, dat opvalt door haar experimentele vormgeving.

Hier vindt veel meer dan bij Hitweek een revolutie in de layout plaats. Dat heeft te maken met de achtergrond van de mensen die in de Ontbijt op Bed groep actief zijn en hoe paradoxaal ook, eveneens met de beperkingen van de door hen gebruikte technische middelen. Kees Graaf en Paul Bartels hierover aan het woord. Allemaal academieopleidingen, het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het lag gelijktijdig ook op het breekpunt van na Cobra, na Zero, de Experimentelen.

Ze hebben altijd van mij gezegd ook op de middelbare school, al je bent een soort kleine knoeicommissaris. Ik zat altijd alles vol te tekenen. Ik ging toen naar de opleiding tekenleraren in Amsterdam. Dat was toen een fantastische opleiding daar zat Roelofs, Lammers, Ab Sob, Kolthoff dat soort mensen. Dat was een grandioze tijd. Ik heb het eindexamen nooit gedaan, daar ging het mij ook helemaal niet om. Al die jongetjes en meisjes die daar gelijktijdig met mij waren zijn allemaal kunstenaar geworden, Aat Veldhoen en dat soort mensen.

Toen moest ik in dienst. Op een gegeven moment kwam iemand mij vragen of ik lettertjes wilde zetten voor een affiche iets voor brand of zo en toen werd er vrij snel een hoekje voor mij ingeruimd. Later ga ik naar Limburg, waar het allemaal heel traditioneel was. Schilders als Frans Nols en Sjef Eggen, ze grepen dood serieus terug op professor zus en zo waar ze nog in Amsterdam les van hadden gehad, zoiets als Der Kinderen.

Charles Eyck was bij wijze van spreken behoorlijk experimenteel. Artishock was toch een soort van schandaaltje. Binnen Artishock begon een soort van onderstroom te ontstaan, je had die jongens van de Jan van Eyck Academie, die willen tot nu vandaag de nette schilder uithangen. En dan Ger Brouwer en Hans Mol en ik, eigenlijk waren wij de enigen die wat anders wilden, dat was erg weinig. Het was natuurlijk een beetje mallotig.

Als schilder werd je gevraagd om bij Artisshock mee te doen: 'je hebt toch die spullen kan je dan niet ook een affiche maken'. Je deed ondertussen vijf dingen tegelijk want je moet en vergaderen over schilderijen maken en de tent schoonmaken vervolgens de affiche drukken. Je kan zeggen die zeefdruk zat toen in het slop, die werd voor affiches nauwelijks gebruikt.

Middeninkomens moeite met huren

Op de Academie was geen zeefdrukafdeling dat bestond helemaal niet daar haalde iedereen zijn neus voor op. Litho was er wel, want dat was zeer artistiek. De Jong had je en Clement, dat was heel chique. Zeefdruk telde niet mee, dat was industrieel. Ik had toen een atelier in een echte Limburgse boerderij, in Beeren, met een toren in het midden. Maar het was prachtig, ongelofelijk. Het ging heel makkelijk, maar het was toch allemaal heel gewoon in die tijd. Ruimtes voor enorme ateliers natuurlijk en een geweldige ambiance buiten, je kon lekker uit de weg.

Toen ik in dat huis kwam wonen was ik Het leuke was je hebt een groot atelier en ondertussen zat je te ontwerpen en te werken en mensen die langs kwamen nog op de vensterbanken zittend, dat was vreselijk artistiek toen. Het was geen vorm van rommelig drukken, de zogenaamde subversieve drukkerij. Het was keurig atelier werk. Ik heb altijd verdedigd dat het niet serie-grafiek in die zin is.

Het zijn zoveel eenlingen die achter elkaar staan, als ik hier een ding hang en daar en daar en daar, dat moet samen dat ene doel dienen, onderdelen van een geheel. Het was een 'multiepel' multiple. Dat is heel wat anders als van hier ligt zo'n stapel gedrukte vellen. Ik had er ook een godsgruwelijke hekel aan als die dingen achter in een auto bleven liggen als er teveel waren, godverdorie dat kostte mij wel mijn tijd.

Het witte borden plan hebben we op een gegeven moment bedongen. Want je werd achtervolgd met dat plakken Wij hebben later ook een offset gekocht, daar zijn we toch weer mee gestopt, want dat is heel ordinair papier dat gewoon bedrukt is. Die kleinere oplagen kon je net zo goed zeven. Je moet het niet vergelijken met de offset van vandaag Bartels: Die offset kwam van de mijnwerkersbond , echt een hele grote Graaf: Daar kon je grote oplagen mee maken. Dat was een van de laatste dingen in , Graaf: We hadden allemaal van die activiteitjes.

Je had Ontbijt op bed dat was een activiteit dat was meer dan dat blaadje, Instant Art typisch Ger Brouwer , Luuks, dat waren een beetje tegenhangers van flower power. Dat was toch wat anders, dat waren slotfases de welvaartsfases, terwijl voor mij die armoedsfases veel interessanter zijn.

Die crisistijd waarin de dingen nog een beetje aan elkaar hangen en nog geen vorm gekregen hebben, nog geen begrip geworden zijn. Het moet voor mij op papier een ding worden maar de situaties waarin het gebeurd vind ik op zichzelf niet interessant. Ik vind niet dat het gelikt hoeft te worden. Het moet allemaal met een houten drukraampje kunnen, het moet hanteerbaar blijven voor mij.

Ik moet elk moment kunnen switchen. Zoals bij die grote affiche die groene die als Ontbijt op bed is uitgegeven. Morgen ben je aan het drukken. Het feit dat een tijdschrift een eerste aanzet was, zoals Ontbijt op bed , dat je wat met dat ding gaat doen. Ieder nummer moest weer helemaal anders zijn. Gaten er in boren, stukken er af knippen. Het ging zo gebrekkig als je het in termen van vandaag bedenkt. Nu is er een printertje daar komt een leuk tekstje uitrollen. Vroeger moest dat geschreven worden. Het was geen opzet dat schrijven het was gewoon armoe.


  • handy abhören hardware.
  • Samsung handy linux software.
  • Android - App-Berechtigungen im Fokus.
  • Android tablet spionage;
  • Handy vom Partner ohne Installation einer Spy-App ausspionieren.
  • Handyüberwachung - sms mitlesen und telefonate mithören.

Als je ziet hoe andere mensen met grafiek werken, dat wordt dan allemaal gefotografeerd, dan zei ik laat maar dan teken ik het wel effe gauw, bovendien werd het veel leuker en spontaner, veel mooier. Het schabloon dat gedrukt moest worden, het diapositief dat zag er fantastisch uit. Ger Brouwer zei altijd die moet je exposeren. Zeefdrukken is een fantastische techniek, want je kan er alles mee doen.

Toen was alles vlak en een strakke letter en dat was het dan eigenlijk. Dekkende kleuren, de een boem naast de ander. Geel rood groen werd gedrukt, boem daar stond het dan. Ik heb toen als eerste gevraagd naar transparante inkten. Zo'n beetje over elkaar drukken, omdat je schilder bent van huis uit. Ik had een achterdeur, die kon ik zo af en toe wel eens wat vragen. Dat is het redmiddel geweest voor een heleboel dingen denk ik.

Het huis was goedkoop want het begon met 25 gulden op het eind van de periode was het geloof ik gulden per maand. Verder had je nooit tijd, je was eigenlijk 24 uur per dag bezig. Je was om half 9 al aan het werk en dat duurde tot half drie 's nachts, want je had een vergaderinkje, je moest nog wat plakken Je maakte ook wel voor vaste klanten zaken zoals een uitnodiging voor Stichting Atelier Beeldende Kunst en daar kreeg je dan 85 gulden voor en dat kwam dan weer keurig binnen.

Wat je had ingekocht voor het een, kon je het andere weer mee doen. Ontbijt op bed bracht natuurlijk wel geld op. Dat was een gulden per stuk geloof ik. Al die dingen die kunnen liggen of hangen zijn toch typisch kunst die tijd is voorbij denk ik, dat is inhalen, nu vind ik dat je pas op de plaats moet maken, een hele tijd. Laat andere mensen maar eens inhalen, ik zie het niet gebeuren, maar geef ze in godsnaam de kans om in te halen. Wij vervelen er ons in. Voor die nieuwe omgeving moeten vormen ontwikkeld worden.

Het uitproberen vindt plaats in het luuks laboratorium. Luuks is afrekenen met frustraties als de grote gevoelens, de onbegrepene, het genie. Luuks is het verven van asfaltstraten, het volplakken van schuttingen, is een groot overdekt plein zonder auto's Het is vlak voor het ontstaan van de als een golf over Noord Amerika en Europa slaande hippie- en 'flower power' beweging in het voorjaar van Het Tilburgse popblaadje Psychedelic Sound geeft een goede indruk hoe dat in die tijd in Nederland overkwam: 'Freak-out heeft alles te maken met Psychedelic Sound en Love-in.

Het is een geestestoestand die je krijgt bij het beluisteren en bezichtigen van klanken en kleuren die in grote hoeveelheden en met een duizelingwekkende snelheid vanaf het podium op je worden afgevuurd. Het is onmogelijk om al deze klanken- en kleureffecten te verwerken. Niet de romantische liefde maar de massale liefde, iedereen houdt van iedereen, geen haat, geen oorlog, niet neerzitten bij de negatieve aspecten van het leven maar proberen overal de goede positieve kanten van te zien en deze ook te benutten.

Kenmerkend voor deze bladen is de diversiteit aan onderwerpen en de visueel attractieve wijze waarop dat gepresenteerd wordt. Muziek, politiek, drugs en spiritualiteit. Naast internationale berichtgeving ook aandacht voor de lokale 'scene'. In zijn er nog maar 4 van zulke underground bladen, een jaar later is het aantal tot 19 gegroeid. Een trend die tot blijft voortduren. Opvallend is dat de regionale spreiding van de undergroundbladen groter is dan bij Provo. Kwamen provobladen in de periode nog in 18 verschillende plaatsen uit, de 'culturele underground' manifesteert zich in 25 verschillende plaatsen.

Ook het geschatte aantal afzonderlijke nummers is hoger. Zoals al vermeldt bij Provo en bij de Nederlandse undergroundbeweging. Ook hier pikt de commercie een graantje mee. Al in lanceert het Muziek Expressconcern, nog steeds onder leiding van Paul Acket, het 'full colour' blad Tiq , dat met de formule 'mode, sex en beat' haar marktdeel opeist. Er wordt fors gestart met een oplage van Wat tieners en twenners doen.

Denken en willen. Waar ze de pest aan hebben. Toch kan het blad een zekere positieve verheffingsgedachte niet ontzegd worden. De saaie seksuele voorlichting van het blad Verstandig Ouderschap van de NVSH krijgt in Tiq onder het motto 'sex zonder zure bijsmaak' een verfrissende nieuwe vorm en politieke onderwerpen als de oorlog in Vietnam worden niet gemeden. Twaalf nummers lang, tot in blijft Tiq verschijnen. Het Handboek van de Nederlandse Pers vermeldt dan een oplage van Door de mogelijkheden van de kleurendruk loopt het blad trouwens ook voorop met het in Nederland introduceren van wat later als hippiestijl aangemerkt wordt.

Zo tekent Marijke Koger op haar atelier in Londen een zoet paradijselijk tafereel 'in vele kleuren, een beetje jugendstil' dat op de voorplaat voor het maart nummer van Tiq terechtkomt. Het wrange is dat de bladen, die werkelijk behoren tot de kleurrijke underground- en hippiecultuur, zelf met de grootst mogelijke moeite een kleurtje in hun blad kunnen verwerken. Jaloers worden sommige produkten van de bij het Underground Press Syndicate aangesloten bladen uit de Verenigde Staten en Engeland bekeken. Daar is de markt groter en kunnen de oplagen hoger zijn.

Hier in Nederland mag je al blij zijn als je een extra steunkleurtje voor elkaar kan krijgen. Die beperkingen leiden echter ook tot creatieve oplossingen, juist door het feit dat de middelen minimaal zijn. De Andere Krant publiceert ook een manifest waarin weer de boodschap van Constant Nieuwenhuys uit nagalmt en invloeden van het Maastrichtse Ontbijt op Bed te herkennen zijn: 'De straat is van u, van jou van ons, van mij.

Ook kunst en kultuur is van iedereen. Als er kunstenaars bestaan ben jij er ook een en dat mag iedereen horen, zien en merken. Natuurlijk zien de dialectische geschoolde marxisten uit die tijd er een samenzwering in, zoals Eric de Lange in het blad van de Socialistische Jeugd in november 'Het zich afzonderen van maatschappelijke problemen, zoals de hippies doen, is zo'n vlucht uit de realiteit. De ons vijandige klasse is dit bijzonder welkom. Ze zien liever dat jongelui zich met bloemen tooien en aardig zijn voor oom agent, dan dat ze het Amerikaanse konsulaat bestormen, of Van Heutz opblazen.

Welbegrepen eigenbelang heeft tot gevolg, dat aan de Love-in volledige medewerking wordt verleend door de gemeente Amsterdam Hai in de RAI. Het is onze taak de hippies duidelijk te maken, dat een mens pas werkelijk zichzelf kan zijn in een socialistische maatschappij. Nog lijkt het ver-van-m'n-bed-socialisme als dat van Cuba en China ideaal en is er zelfs hoop dat dichterbij de feilloze partij zichzelf weet te hervormen.

Het is nog maar enkele maanden voor de Russische inval in Tsjechoslowakije en niet alleen in Praag is het lente. Zij hadden in die tijd de eerste Andere Krant in Den Bosch opgericht. Geheel in de geest van die tijd, een prachtige visie om een netwerk van dat soort kranten in Nederland op te zetten. In Eindhoven waren wij een vergelijkbare groep en met name Paul de Nooyer en ik pakten dat op. Dat was op een zo goedkoop mogelijke manier relevante informatie verspreiden, die met name maatschappijkrities was en aanhaakt bij de 'undergroundkultuur' Bij mezelf ontstond dat eerst bij mijn voorliefde voor jazzmuziek en daar kwam toen rock en roll bij.

Het ging om een meer spanningsvolle levenswijze dan mijn ouders hadden, dan de meeste mensen die ik toen kende. Het ging niet ineens, het was een geleidelijk proces van: zo'n soort leven wil ik niet en een ander leven wel en dat met name toch in deviante verschijnselen. Bepaalde horecabedrijven, de scene van pooiers en hoeren en Amerikaanse militairen die vanuit Duitsland kwamen stappen in Eindhoven. Achteraf hoorde ik dat er toen al een paar mensen bij de jazzmuzikanten waren die cannabis rookten, dat was in Peter Koelewijn en zijn rockers , daar heb ik heel in het begin ook nog muziek mee gemaakt.

Ik speelde klarinet en dat ging wat moeilijk met rock en roll. Toen moest ik een saxofoon kopen van hem, want anders nam hij een ander. Mijn ouders, ik was toen vijftien, vonden dat pedagogisch niet zo'n juiste keuze, in een rock en roll groep. Ik zat op een kakschool, Het Lorentz Lyceum in Eindhoven, daar kreeg je veel met kultuur te maken en met mensen die de hogere waarden daar van aanprezen. Klassieke muziek en schilderkunst.

Ik had literaire belangstelling. Voor deze periode van underground had ik in literaire tijdschriftjes gezeten. Ik zat bij Werk en Woord , was toen zeventien. Het feit dat mijn adolescente verzen in een gestencild blad werden gepubliceerd was voor mij heel wat. Ik heb later wel ruzie gekregen over zijn opvattingen, dat er artikelen in kwamen van Vlaamse nationalisten die rare opvattingen hadden, ook discrimineerden. Toen heb ik een artikel geschreven over 'wij en de neo-nazies', ik weet het nog goed, want het mocht niet gepubliceerd worden door de hoofdredacteur.

Het Bossche blad Punt is in die tijd opgericht daar ben ik ook nog in de redactie van geweest. Henri Titselaer als beeldend kunstenaar en een zoon van een drukker in Den Bosch. Tj: Had je vanuit die jazz moeite met de popmuziek? Kees: Ik had moeite met de Stones en dat soort groepen omdat ik die nogal primitief vond. De Beatles vond ik prachtig. Tj: Las je ook blaadjes daarover in de vijftiger jaren? Kees: Op de middelbare school begon dat..

Handy vom Partner ohne Installation der Spy-App überwachen

Tuney Tunes en Rhytme. Dat zocht ik ook wel dat soort periodieken. Mijn vader nam nog eens, toen hij naar Amerika moest voor Philips, een blad voor me mee over Elvis Presley. Ik liep niet met een vetkuif rond, ik was meer een ideoloog. Ik verkondigde wel de boodschap, intellectueel en verbaal.

Muziek verbond ik toen met ideologie. Literatuur was in die tijd verliefdheid en adolescentie, romantische dingen.

Op het moment dat ik maatschappijkritisch werd heb ik ook literatuur afgezworen echt bewust, van dat kan niet meer, dat is decadent. Het was rond De Andere krant , in die periode ik had een pseudoniem, Pascal Le Bleu voor gedichten en die heb ik ook in De Andere Krant laten overlijden. Verontruste scholieren gingen daarop de redactie van De Andere Krant bellen over dat 'ie zo jong gestorven was'. Wij werkten toen bij De Gruyter in Den Bosch op de reclameafdeling in Den Bosch en daar hadden ze ook een eigen drukkerij. Het hoofd van de drukkerij daar konden we nogal goed mee over weg, die vond het wel aardig wat wij deden.

Dat betekende eigenlijk dat daar clandestien de Andere Krant werd gedrukt, dat het ons niks kostte. Daardoor konden we het voor de fenomenale prijs van vijfentwintig cent op straat verkopen. Dat kostte ons nog niks, maar dat hebben we natuurlijk nooit gezegd, omdat dat niet mocht uitkomen. We stonden in te laaien, in het Renaultjebestel van Paul, voor de raad van bestuur-kamer in Den Bosch. Dat ging echt stiekem en wij vonden dat ook echt 'underground', want Frank Zappa had gezegd, als je niet er buiten staat, dan kun je van binnenuit het systeem veranderen. Wij dachten ja dat klopt, dan was ook het werk dat je deed gerechtvaardigd en toch was je betrokken bij 'de beweging'.

Die eerste nummers zijn dus gedrukt in de huisdrukkerij van N. Ik ben toen bij de nieuwe vestiging van de Bijenkorf in Eindhoven gaan werken en kon dat toen niet meer. We moesten naar Eindhoven met het drukken.

Γράψτε μια αξιολόγηση

We hebben toen Van Elderen opgezocht [een drukker die eerder een dichtbundel van Kees Neeteson had gedrukt]. Hij was een prima medewerker, vond alles best, zelfs als het tegen Philips gericht was. Hij had nergens moeite mee en was goedkoop. Ik denk wel dat de prijs toen iets gestegen is omdat we de kosten moesten gaan betalen. Tj: wat waren de oplagen Kees: Het ligt tussen de tweehonderd en de duizend. Tj: Maar duizend was heel veel voor die tijd Kees: Dat was heel veel, ojee, dat was niet gewoon.

Tj: Maar raakte je die allemaal kwijt? Kees: De meesten zijn we kwijt geraakt en die verkochten ook later nog wel. We kregen ook verspreidingspunten in kiosken, boekhandels. We zijn toen zelf andere bladen en affiches gaan importeren lieten ze ook drukken. Die verkochten we dan weer via die verkooppunten. Zolang we dat zelf deden was dat overzichtelijk.

We vonden het ook wel leuk denk ik, dat wat je bedacht en liet drukken dat je dat ook zelf verkocht. Je had toen allerlei teach-ins en popfestivals en dat soort gelegenheden, daar hadden we altijd wel een kraampje waar dan wel mensen voor ons achter stonden. Ik had gewoon een vast inkomen en dat scheelde veel.

Ik kon zo nu en dan eens wat opvangen, hoewel we wel het principe hadden 'we moeten proberen het selfsupporting te maken', dat hele Andere Krant-gebeuren. In is in Eindhoven een openingsmanifestatie van de Bijenkorf geweest. In eerste tijd na de opening zijn er aardig wat popgroepen geweest en modeshows en een hele underground-actie met troep, belletjes en sieraden.

Er is toen ontzettend veel gejat. Er werden ook underground-filmpjes vertoond. Daarbij werden mijn know-how en contacten gebruikt. Bij De Gruyter hebben we ook allerlei van dat soort contacten gemaakt. De popgroep Tee Set hebben we toen nog gebruikt voor een theecampagne. Dat is me door bepaalde mensen, met name uit de marxistische hoek, wel verweten. Dat verdween toch wel toen die mensen later kwamen bedelen om vakantiewerk bij de Bijenkorf en volledig integreerden, zeg maar, na een week.

Begonnen met 2 tijdschriften groeit het aantal in het succesvolle verkiezingsjaar kortstondig tot 16 verschillende bladen die na enkele jaren, in , allen weer ter ziele zijn. Achtentwintig verschillende tijdschrifttitels over de periode , die met de Kabouters te maken hebben in 10 verschillende steden. Zij zijn de zonderlingen, de eenzamen, de verslaafden, de gekken geworden die we om ons heen hebben zien groeien.

Fantasio of iets wat daar op lijkt komt nooit meer terug. Het is uit met de pret, knip je haren maar af, trek mensenkleren aan, scheer je en gooi die rommel die om je nek hangt maar weg. Het slaat nergens meer op de tijd is voorbij. Nu eenmaal door het gebruik van geestverruimende middelen en contact met het spirituele 'een groot aantal jongeren een blik op de Kosmos in zichzelf geworpen' heeft kan deze weg, volgens Lemuria , alleen maar vervolgd worden door 'pogingen te doen aan zichzelf te werken.

In hun in uitgekomen 'handboek jongerenpers' blikken ze terug: 'De hausse in alternatieve jongerenkrantjes sinds Provo schijnt voorbij. Aloha heeft zichzelf overleefd. Propria Cures beschrijft al wankelend het moderne levensgevoel. Student is niet meer wat het geweest is. Het literaire jongerenblad Soma stopt bij gebrek aan goede kopij en waar leven in de brouwerij is, zoals bij de muurkrant in Utrecht, worden de persen inbeslaggenomen.

Ja het is tobben met de jeugdbeweging. De pop is op. Met drugs haal je de treurnis in je lijf. Als jezusfreak stuit je op een muur van onverschilligheid en politieke acties leggen het af tegen christelijke redelijkheid en liberaal eigen belang. Ga dan maar weer eens een alternatief krantje maken. Je zult wel gek wezen.

Toch gebeurt het.

webmail.lauren.reclaim.hosting/the-calm-and-the-storm.php

Spy apparatuur huren

Bewegingen die weliswaar voor een groot deel door jongeren bevolkt worden, maar in eerste instantie geen directe culturele uitdrukkingsvorm ontwikkelt die nu specifiek tot 'jongerencultuur' te rekenen valt. In het begin zijn het vooral individuele huizen die gekraakt worden. Daar waar het om hele straten gaat, wordt aanvankelijk door de krakers doelbewust integratie binnen de bestaande buurtgemeenschap nagestreefd, zoals in het begin van de zeventiger jaren, in de Benedenstadbuurt in Nijmegen en de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.

Het kraken van leegstaande kantoren en fabrieksgebouwen, midden zeventiger jaren, leidt tot meer activiteiten dan enkel wonen. Niet langer de betutteling van de met overheidshulp in stand gehouden jongerencentra uit de eind zestiger jaren, maar eigen 'autonome' centra. Jeugdwerkloosheid, het hebben van een uitkering geeft veel 'vrije' tijd en toch een minimum aan geld.

De kraakbeweging combineert deze factoren met ruimte. Het is de basis van een bloeiende beweging over een periode van ruim tien jaar. Steeds blijft het hebben van eigen media essentieel. Bij de kraakbeweging is dat bijzonder sterk. Het blaadje is vaak de organisatorische band die de over de stad verspreide krakers onderling bindt. Acties worden er in aangekaart en als 'de beweging' in malaise verkeert blijft door het verschijnen van een eigen blaadje toch een minimale organsatiestructuur in stand, als as waaruit de beweging weer als een phoenix kan herrijzen.

In de periode komen er 33 verschillende kraakkranten in 8 verschillende steden uit. Het hebben van een eigen ruimte is zo'n essentieel iets, dat alle meestal tot de ondergang leidende pogingen van ideologisering, leiderschap en overgestructureerde organsatievorming, mislukken. Uit deze in aanzet naar binnen gerichte kraakkranten komt ook het grootste deel van wat later 'vrije stadskranten' genoemd wordt voort. Het uit De Kraakkrant voortkomende Amsterdamse Bluf , later voortgezet als NN is een goed voorbeeld van deze ontwikkeling. Het hoogtepunt van deze 'vrije stadsbladen' ligt begin tachtiger jaren, toch hebben meerdere zich tot heden weten voort te zetten.

In de periode komen 45 van zulke stadskranten uit, in 25 verschillende plaatsen. De ene groep bedoelt: een alternatieve nieuwsbron voor de linkse beweging, de ander wil de lezers en lezeressen van de plaatselijke krant een betere nieuwsbron verschaffen. Een deel van de stadskrantmakers ziet de krant als propagandamiddel voor de actiegroepen, een ander deel als alternatief journalistiek produkt, bedoeld om de monopoliepositie van de gevestigde media te doorbreken.

Niet alleen de verstrekte informatie, ook het medium zelf is bruikbaar; men kan de lokale drukmogelijkheden benutten voor eigen gekozen doeleinden. Kijkdichtheid, oplagecijfers, de herhaling van hetzelfde, is niet het enige waar aan 'effect' af te meten valt. Het beziet media en communicatie alleen in de zin van consumenten die passief een boodschap, welke dan ook, in ontvangst nemen. Belangrijker is wat eigenlijk het resultaat van die hele machinerie van de zogeheten massa-media is. Of die media tegelijkertijd niet een basis vormen voor een tegenovergesteld proces van wat ik 'de-massificatie' zou willen noemen.

Een enkel citaat van in Het blad Popfoto nu anderhalf decennium geleden: 'Welkom ! Popfoto gaat er verschrikkelijk tegen aan in dit nieuwe jaar. We gaan kwisjes brengen en uitgebreid aandacht besteden aan mode en cosmetica. We zullen je ook rijkelijk van hot-news voorzien, zodat jij, als Popfoto-lezer, volledig op de hoogte blijft van het wel en wee van al je favorieten. Het zou kunnen wijzen op een kritischer houding van het lezerspubliek en het onvermogen van deze popbladen zich aan de veranderende opvattingen en smaak aan te passen.

In had Popfoto een top oplage van Muziek Expres dat in haar topjaar heeft met Het blad Muziek Parade verdwijnt zelfs in nadat in tien jaar tijd de oplage van De aanvankelijk in de voetsporen van Aloha tredende Muziekkrant Oor begint in met De dalende trend wat betreft oplages is onmiskenbaar.

Opvallend is ook dat in dezelfde periode het aantal afzonderlijke tijdschrifttitels in de muzieksector stijgt. Een telling van de in Het Handboek van de Nederlandse Pers gerubriceerde bladen leren dat er in 76 geregistreerde muziekbladen zijn, in , het hoogste aantal in bereikt wordt en het in iets terugloopt tot muziekbladen. Niet alle hier getelde titels hebben te maken met popmuziek, maar het overgrote deel wel.

Het lijkt te wijzen op een behoefte aan een grotere verscheidenheid aan informatie op muziekgebied. Een ander aspect van 'de-massificatie' dient zich in met het verschijnsel 'punk' aan. In de periode zien maar liefst verschillende punkblaadjes het daglicht. De regionale spreiding van deze blaadjes is groter dan ooit. In 58 verschillende plaatsen is er sprake van punkactiviteiten die een spoor in de archieven weten na te laten. Maar niet alleen de muziek, maar ook de teksten zijn binnen dat medium van groot belang.

Vandaar dat er een steeds groter wordende behoefte ontstond aan het verspreiden van die teksten. Bij muziekbladen als Hitkrant, Muziekexpres en zelfs Muziekkrant Oor kon men ook al niet terecht; die hielden zich bezig met de hitparades en lieten het bij het afdrukken van oubollige verliefdheidtekstjes. Er bleef niets anders over dan die teksten zelf op papier te zetten en zelf te verspreiden. Waarbij hij de gebruikelijke vergissing met betrekking tot de titel van het blad maakt.

Het blad heet, buiten regelmatig optreden spellingsvariaties die enkel bedoeld zijn om bibliothecarissen te pesten, Koekrand. Er waren wel eens rellen, dan stonden wij op de stoep die dingen aan iedereen uit te delen, of juist dat wat door de conrector weggecensureerd was er toch stiekem weer in te zetten. Soms ook met doorslagpapier, oplage drie. Hugo heeft mij de fotokopieermachine laten kennen.

Hugo: Ik was dertien en kon mijn eerste pentekening verkopen aan de ouders van mijn vriendje. Ik ging naar de buurtbibliotheeek en maakte er een kopie van. Het origineel verkocht ik voor vijftien gulden, wat veel geld was. Minder beduimeld, mooi schoon. Dat is voor mij de ontdekking van de fotokopie. Diana: We waren elkaar tegengekomen in onze gekte. Hij schreef. De eerste brief was raak, zoiets van hier ga ik mee door.

Vaak ging het onder pseudoniem dat het niet duidelijk was wie de afzender was Hugo: Experimenten met briefkoppen in elkaar puzzelen, het er heel officieel uit laten zien, terwijl het gewoon fake is. Diana: Dat is in je studententijd Die mail-art correspondentie, die jij met mij deed, in de vroege jaren zeventig was in de tijd dat je bezig was met Fluxus, Dada en Wim Schippers. Je was blij dat er eindelijk weer iets van elektriciteit in de samenleving ontstond. Het is natuurlijk wel leuk om grollen te maken, maar iemand moet er om kunnen lachen, je moet een publiek hebben. Hugo: Die Barend Servet Show vond ik kostelijk.

We begonnen met Christiaan Kandstadt hier krantjes te maken. Eerst een huisbulletin, dat werd later de Koekrand. Christiaan was in die tijd naar Engeland geweest en had Engelse punkfanzines meegenomen, met kleurenfotokopie omslag, dat had je daar toen al, dat was gesponsord. In Engeland had je eerder fotokopieshops dan in Nederland. Het was toen overal een kwartje, vijftig cent, daar hebben we twee nummers gemaakt. Diana: Die Artomaat daar zitten sigarettendoosjes in, daar werden die gefotokopieerde krantjes in opgevouwen, dat was ook een van de beste redenen voor Xerox om het te sponsoren, dat was natuurlijk een publiekstrekker Hugo: Omdat ik nog een beetje jong was en ondernemend heb ik Xerox gebeld en een afspraak gemaakt voor een sponsorschap.

Ik weet dat we van fotokopie naar stencil gingen omdat de oplaag omhoog moest. Tj: Wat was de oplaag met fotokopie? Hugo: Eerst twintig en toen vijftig, toen werd het honderdvijftig en gingen we stencilen. Diana: Er was een jongen in dit kraakpand, die drukte time-tables bij Schiphol en daar zijn die grote gele nummers van het blad Blondie ontstaan.

Hugo: Die ragte dat er 's nachts tussendoor. Diana: Ja dat waren van die grote vellen Hugo: We hebben het vier keer gedaan, toen is hij betrapt en was dat afgelopen. Tj: Hoe werden jullie krantjes nu verspreid Ik had een interview met hem gelezen, dat hij op de fiets naar Athenaeum Boekhandel ging en daar dan een consignatiebonnetje voor zijn blaadje kreeg. Ik dacht hee ook proberen en toen dat lukte, zo van kom maar over een maand terug voor je geld, probeerden we meerdere dingen. Diana: Dan kon je dat daar meteen weer in andere blaadjes omzetten. Diana: We zijn toen we naar Afrika gegaan en kwamen via Londen terug.

Kwamen we bij Rough Trade, zeiden ze 'fanzines? Hugo: We hebben de heftigste meegenomen. In begon Galerie Anus, hier beneden. We wisten niet precies hoe dat moest een winkel opzetten, maar wel hadden we de derde wereldmethode gezien van 'je doet het gewoon'. Plotseling moesten we een enorme stroom drukwerk verwerken. Wij waren een distributiecentrum geworden voor mensen die van elders in Nederland dingen meenamen. Tj: Hoe wisten die mensen dat? Diana: Er was weer een verhaal tegen graffiti in de krant in de tijd dat wij via Dr.

Rat een 'grand prix de graffiti' ingesteld hadden. Daar kwamen een heleboel graffiti-jongetjes op af.

Como descargar whatsapp sniffer para pc

Toen las ik die boze brief van die zure ouwe columnist Werkman in Het Parool. Daarop kwam Frans Kotterer van de kunstredactie van Het Parool ons interviewen. Zo kwam op 7 augustus een groot artikel in de krant. Daar kwamen heel veel reacties op. Dat was in augustus en in december waren we er zo moe van, dat we er weer mee ophielden.

Hugo: Je moet het zo zien, we hadden geen dope gedeald, we hebben het puur op tijdschriften gehouden en we hadden geen uitkering in dat jaar. We hebben daar hard voor gewerkt, gesappelt, twintig gulden per dag. Diana: 's Ochtends maakte ik wc's schoon in jeugdherbergen, dat soort uitzendbaantjes. Hugo: Af en toe bijklussen als er geen hond kwam, toen begonnen we ook met T-shirtjes waardoor het wat meer liep.

We hebben toen zo'n klein stencilmachientje beneden neergezet. Dat hadden we geleend van dat meisje van een band uit Haarlem. Die machine stond daar en Johan die het blad Toilet had kwam hier stencilen. We zagen dat hij heel gedreven bezig was en wij zeiden waarom noem jij het ook geen Koekrand. Ivor maakte al zijn Koekrand , die was zo dwars en autonoom, dat we zeiden 'jij maakt jou nummers', Christiaan deed dat ook en zo splitsten we dat uit. Dan ging het lekker snel, we wilden op naar de honderd nummers Diana: De krant moest regelmatig uitkomen. De stencilinkt zat nog onder je nagels en dan kwamen mensen al weer vragen, wanneer komt de nieuwe Koekrand uit.

Dan wees je op wat je net geraapt had, maar dat hadden ze gisteren net al aangeschaft. Klanten als van Jezus en de Gospelfuckers, allemaal een beetje heavy guys die kwamen hier een beetje vervelen. No Fun had je ook, daar hing iedereen rond. Dat werd gesloten, kwam iedereen bij ons. We lieten al die heavy boys rapen, allemaal om een tafel heenrennen. Dat stencilen deden we op de stencilzolder bij Koffiebar Roodmerk.

Zo'n oplaag ging door tot zevenhonderdenvijftig, dat was de top, meer kan je ook niet drukken want dan is het stencil op. Ik heb nog wel eens een gat door een stencil heen gestencild. Er zijn ook krantjes gemaakt op fotokopieerapparaten van vaders die hun kinderen helpen door stiekem in kantooruren die krantjes te drukken. Een iets makkelijker stap is het stencilapparaat op het plaatselijke jongerencentrum. Tj: Jullie hadden geen eigen drukpers? Hugo: We hebben stencilmachine gehad met een hoop gesodemieter.

Met een eigen kopieermachine heb je het effect, dat als er wat stuk gaat je de lul bent. Als je ergens voor een paar dubbeltjes kopieert en het gaat kapot, nou dan neem je een andere machine. Rob Stolk heeft ook gezegd toen we daar aankwamen, je moet een eigen drukkerij beginnen. Ik wil helemaal geen drukkerij. Ik ben blij dat ik hier geen kapotte machines heb staan, vrijheid..! Diana: Die layout van de Koekrand zou nooit zijn ontstaan als je niet had gekopieerd, gewoon met die losse dingetjes, uit kranten en een pritstift. Hugo: Raket uit Rotterdam was, echt heel politiek.

Zij waren communistisch, wij waren cultureel Diana: Ze kwamen met hun eerste kranten bij ons in Galerie Anus hier beneden. Ik wou vijfentwintig procent winkelkosten en ze waren daar boos over.

Bebenautes - Joko et Joko - naissance le 24 août

Hugo: Wij hadden geen uitkering en moesten daar van leven.. Die mensen van Raket begrepen dat survivalwereldje niet, want die hadden subsidie, een toegewezen pand en een uitkering. Diana: Die groep de Rondo's, die daar bij hoorde, kwam uit Rotterdam, die hadden zoiets van solidair met de havenstakers. Wij zeiden, zijn die havenstakers ook solidair met jullie? Dat betwijfelde ik ten zeerste, want in Amsterdam waren de arbeiders nog nooit solidair met ons geweest. Toen hebben die mensen uit Rotterdam ons blaadje opgeknipt en in hun eigen krant een anti-rasta artikel gemaakt. Tj: Wat was hun kritiek dan op de rasta?

Hugo: Haile Selasie was een dictator, die iedereen uitbuitte, religie maakt dom. Diana: Ze gebruikten ook strips met zwijnachtige cartoonfiguren met kruisen om de nek. Hugo: En het beeld van hamer en sikkeltje, dat was goed. Anyway zij keerden zich af van Amsterdam, dat waren rare blowers en zij waren straight. Diana: Daarbij kweekten zij volgelingen en dat was iets waar we in Amsterdam helemaal niet mee bezig waren. We geloofden in het individualisme, iedereen mocht doen wat ie wilde.

Het is heel gevaarlijk om honderden jongeren in de adolescente leeftijd alles te gaan vertellen hoe het moet, misschien val je weg, je mag geen leider spelen vind ik. Diana: Wij hebben het nou over de gedrukte kranten van punk, maar veel belangrijker is de muzikale kant geweest. Als medium, als voertuig van het nieuws, is de muziek een belangrijk onderdeel.

Daarom waren oefenruimtes ook zo ontzettend nodig. Ten opzichte van de blaadjes, is er waarschijnlijk het tienvoudige aan bandjes. Hugo: Muziekkrant Oor die wou eind zeventig niets weten van punk. Voor hen was punk al afgelopen, dood. T: Verziekkrant Geen Gehoor wordt het in een punkblaadje genoemd Diana: In die blaadjes was altijd weer de oproep om je niet dood te schrijven aan bandjes, omdat ze tijdelijk zijn, omdat ze vaak weinig te zeggen hebben.. Het ging voornamelijk om het samen naar buiten treden. Het was een zelfstandig gestichte jeugdclub zonder clubleiders of gogen.

Omdat dat punkbandje nooit reclame in Amsterdam of Groningen kan maken, tenzij het daar optreedt, wordt er wel over dat bandje geschreven in de hoop dat er boekingen zullen volgen. Waarna de hele club weer in een gehuurd busje op pad gaat. Hugo: Het gebeurde ook vaak dat die bands zo snel speelden, zo onverstaanbaar zongen dat ze die teksten uit moesten delen in de zaal. Dat was ook een reden om een blaadje uit te geven.

Hugo: Je kan zeggen dat dat eigen initiatief gestopt is sinds Diana: Met die winkeltoestand, die overal ontstaan was, kregen sommige mensen te horen dat ze dat konden doen met behoud van uitkering, dat ze subsidies konden aanvragen bij de Sociale Dienst. Hugo: Elke stad heeft nu zo'n beetje z'n rastawinkel, waar je ook weer van die spullen kan kopen.

In Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Groningen, punkwinkels zijn er niet echt meer. Tj: Zijn liefdesgedichten taboe in punkbladen? Hugo: De frustratie werd geuit in iets punks en dat was sociaal engagement. Het werd niet op het persoonlijke gespeeld, het werd op de maatschappij afgeketst. Diana: Als er een gedicht over erotiek in stond dan ging dat meer over de opgejaagdheid als vrouw of over meidenproblemen.

Een band die een liefdesliedje had liep het risico finaal uitgelachen te worden. Softgedoe mocht niet, dat was een reactie op jaren zestig love peace and happiness. Er mocht vooral niks van wat je dan klef noemde. Daar rustte een enorm taboe op. Daar komt mijn stelling vandaan: 'punks zijn preuts'.

Dat is inmiddels veranderd door de vererotisering van punk en Madonna. Hugo: Waar het wel over ging was het einde van de wereld idee. In had je allemaal van die dingen die uitkwamen, De Club van Rome, het milieu ging kapot en films die dat allemaal verbeelden The Day After, The Warriors, de bom en totale chaos. Mijn message was, kijk straks valt die bom, tot die tijd doe wat je doen wil, hebben we in ieder geval onze eigen graftekst geschreven. Tj: Je dacht dat toch niet echt. Je nam dat aan als levensstijl?

Hugo: Door er mee te spelen kan je toch nog lol hebben. Diana: Er was een groot bezwaar in de punkbeweging tegen consumptiepunks, zoals die soms in Galerie Anus kwamen met hun zakgeld. Daar kochten zij fanzines en platen. Zij kochten altijd alles, ze hadden ook mooie sokken aan en voorgescheurde broeken, dat stuitte de gemiddelde punk tegen de borst. Weekendpunks heb je ook nog gehad, die hadden hun hele outfit op een knaapje in de kast hangen. Dat consumptiegedrag werd afgekeurd, dat was het ondersteunen van een verderfelijke maatschappij.

Hugo: Om punk te zijn was het niet voldoende om te zuipen, naar concerten te gaan en plaatjes kopen. Diana: Fanzines stopten doordat ze alleen maar lezers hadden en geen bijdragen. In veel fanzines lees je dat ook steeds: 'Dit is het laatste nummer tenzij jullie nu eindelijk eens een bijdrage leveren'. Es spielt also keine Rolle, ob es sich beispielsweise um mSpy oder eine andere App wie Mobile Spy handelt. Die Software muss auf dem Handy installiert werden, das ausspioniert werden soll. Die Handydaten werden dann via Internet an einen Server übermittelt. Der Nutzer hat nun die Möglichkeit, die Daten über ein spezielles Webinterface aufzurufen.

Dort sind alle Informationen des Handys gespeichert: beispielsweise Inhalte von Textnachrichten oder auch die Chatverläufe von WhatsApp. Oder aber die gesammelten Daten kompakt auszudrucken. Aktuell bieten die meisten Anbieter Apps an, die für die gängigen Systeme entwickelt sind. Viele der Apps, wie beispielsweise mSpy, sind für beide Betriebssysteme kompatibel. Allerdings gibt es bezüglich der Kompatibilität zwei Punkte, die entscheidend sind:.

Das bedeutet, dass vorgegebene Nutzungsbeschränkungen vorab entfernt werden müssen. Das gilt übrigens auch für ein iPad. Schützen Sie sich jetzt und lassen Sie sich nicht ausspionieren! Das Installieren solcher Versionen kann Ihr Gerät beschädigen!! Wechseln Sie zur professionellen Version und holen Sie sich den automatischen, super schnellen Scanner, der im Hintergrund arbeitet und Benachrichtigungen in der Statusleiste anzeigt.

Ich entdeckte die Überwachungssoftware vor etwa 3 Jahren und war mit einigen der ersten Spion-Programme, die [ Dann alles, was Sie tun müssen, ist das Zielgerät neu starten und alles sollte perfekt eingerichtet werden. Bewertungen Richtlinien für Rezensionen. Wird geladen Details ansehen.

Als unangemessen melden. Website besuchen. Mehr ansehen. Spioniert Sie jemand aus? Handy Spionage wird heute auf höchstem Niveau betrieben. Der Onlinemarkt bietet in dieser Hinsicht viele Tools an, mitunter auch kostenlos. Vor kostenlosen Angeboten muss jedoch eindringlich gewarnt werden. Kostenlose Handy Spionage Software ist zumeist mit Werbeeinschaltung verbunden, was für den Nutzer in erster Linie lästig ist.

Schlimmer aber ist es, wenn Sie einem Betrüger zum Opfer fallen und die Software selbst schädlich ist und Viren mit auf Ihr Gerät bringt. Vertrauen Sie nur zertifizierten Anbietern. Auch deren Software ist auf iPhones nicht ganz unkompliziert zu installieren, weil man eine Sicherheitsbarriere überwinden muss. Free Android Spy wird seinem gesamte Programm ist kostenlos aber nur für Android verfügbar. Wie Sie sehen — man bewegt sich in der juristischen Grauzone. Hi ich brauch unbedingt so ein app oder irgend was am besten kostenlos… Sonst dreh ich durch. Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel von mSpy.

In dem Moment, wo ich mSpy probiert hatte, wurde das Programm für mich als Elternteil zu einem unverzichtbaren Helfer im Alltag.

spy apparatuur huren Spy apparatuur huren
spy apparatuur huren Spy apparatuur huren
spy apparatuur huren Spy apparatuur huren
spy apparatuur huren Spy apparatuur huren
spy apparatuur huren Spy apparatuur huren
spy apparatuur huren Spy apparatuur huren
spy apparatuur huren Spy apparatuur huren

Related spy apparatuur hurenCopyright 2019 - All Right Reserved